Výstavní podmínky teddy

 

Dne 17. 4. proběhne v České Lípě oblastní výstava králíků, na kterou srdečně  zveme všechny zájemce. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu. Uzávěrka přihlášek: 9. 4. 01!!! Na této výstavě bude možné získat další kartičky Čekatele šampiona!

 

Výstava morčat s posouzením ke DNI ZEMĚ společně s

oblastní výstavou zakrslých teddy a teddy beránků

ČSCH Česká Lípa I. s Občanským sdružením Na větrné hůrce ve spolupráci s ČSCH Klubem chovatelů králíků zakrslých teddy a teddy beránků pořádá dne 17. 4. 2010 od 9,00 do 16,00 hod. v chovatelské hale ve Staré Lípě oblastní výstavu zakrslých teddy králíčků, teddy beránků a jedinců s teddy genem.

Výstavní podmínky pro zakrslé teddy, teddy beránky a jedince s teddy genem:

1. Výstava může být obeslána zvířaty ZTd, ZBTd a jedinci s teddy genem (lvíčci apod.) všech barevných rázů i kreseb (i těch, které neodpovídají vzorníku plemen králíků).

2. Zvířata mohou být vystavována jako jednotlivci, v kolekcích i v párech.

Kolekce :

·        4 sourozenci jednoho vrhu narození v roce 2009/2010

·        2 + 2 sourozenci stejného plemene a barevného rázu

Pár:

·        Samec a samice v majetku jednoho vystavovatele

Zvířata vystavována v kolekcích či páru nesmí být mladší než 4 měsíce (malá a zakrslá plemena). Za dospělá jsou považována ta zvířata, která v době konání výstavy dosáhla věku 6 měsíců (malá a zakrslá plemena). Jednotlivci nesmí být v den posuzování mladší 3 měsíců.

3. V rámci výstavy proběhne posouzení zvířat za přítomnosti veřejnosti, s vypsáním předností a vad a konečným bodovým event. slovním hodnocením. Každý vystavovatel má právo vystavit libovolný počet zvířat. Vyhodnoceni budou tři nejlepší zakrslí teddy, tři nejlepší teddy beránci, tři nejlepší kříženci teddy, nejlepší pár a nejlepší kolekce. V případě většího počtu přihlášených zvířat budou kategorie rozšířeny. Pro vítěze budou připraveny věcné ceny.

Posuzovatel: Sirotek Petr

4. Veterinární podmínky:

králíci musí být klinicky zdraví a musí být doložen doklad potvrzující očkování proti moru a MXT, provedené nejpozději 3 týdny před konáním výstavy.

5. Přihlášku zašlete do 9. 4. 2010 (počet míst je omezen, pošlete prosím přihlášku včas) na adresu nebo email:

OS Na větrné hůrce, Jana Prokešová, U Šporky 186, 470 01 Česká Lípa  tel.731 188 890 

 e-mail: jana.prokesova@gaenergo.cz

6. U prodejných zvířat musí být uvedena cena, ke které bude připočteno 10 %  ve prospěch výstavy. Prodej zajišťuje pořadatel. Správní poplatek ve výši 50 Kč za vystavovatele a klecné za jedno zvíře 20 Kč posílejte po potvrzení přihlášky z naší strany na účet 43-2855750287/0100, variabilní symbol a výše poplatku bude sděleno emailem. V případě, že jeden vystavovatel vystaví více než 5 zvířat, bude celkový poplatek (správní poplatek + klecné) pouze 100 Kč! Poplatek bude použit na úhradu nákladů např. na posouzení, cestovné posuzovateli, ceny a nájem areálu.

7. Zvířata dodejte na výstaviště 17. 4. 2010 v době od 7 do 9 hodin. V odůvodněných případech lze telefonicky domluvit pozdější přejímku (např. absence dřívějšího spoje, apod.) na tel. 731 188 890 – Jana Prokešová.

Posuzování bude zahájeno v 10 hod.

8. Výstavní výbor si vyhrazuje právo případných změn v zájmu výstavy i možnost odvolání celé akce nebo její části v případě nepříznivé nákazové situace. Upozorňujeme, že areál není vytápěn, v případě nízkých teplot bude vytápění zajištěno. Klubovna, občerstvení a přilehlé prostory vytápěny jsou.

Pro veřejnost je připraven doprovodný program, ježdění na koních, ukázka dalších druhů zvířat: králíci, drůbež, holuby, kozy, ovce.

Jsou připraveny soutěže pro děti a další doprovodný program.

 

Všichni dárci a sponzoři mohou věnovat věcné dary a ceny, a to do termínu uzávěrky přihlášek. V tomto případě, prosíme, kontaktujte Janu Prokešovou tel.731 188 890, e-mail: jana.prokesova@gaenergo.cz

 

Sponzoři akce:

  • 1. internetový obchod (nejen) pro TEDDY www.1teddy.cz tel.: 773 577 600

1teddy e-shop

 

  • Farmapol, Dolní Libchava 95, 470 01 Česká Lípa
  • Ing. Jana Prokešová
  • Linda Krajská Libánská www.rajteddiku.cz spoluatorka knihy o teddy králících

 

https://www.mapy.cz/?mapType=ophoto&zoom=16¢erX=133396736¢erY=138075584&portWidth=678&portHeight=497&forceMapParams=1&query=%C4%8Cesk%C3%A1%20L%C3%ADpa&page=1&searchPort=133250248_137923741_133558351_138216939&userMarkX=133397984&userMarkY=138077440&userMarkTitle=ZO%20%C4%8CSCH%20%C4%8Cesk%C3%A1%20L%C3%ADpa&userMarkDescription=v%C3%BDstavn%C3%AD%20hala%20chovatel%C5%AF">

Na tomto odkazu naleznete leteckou mapu s popisem ulic.