4.Českolipská výstava morčat a 1.speciální výstava teddy králíčků

 

 

Datum a místo konání: 25.4.2009 v areálu ZO ČSCH Česká Lípa od 9:00 do 16:00 hod.

 

Výstavní podmínky pro morčata zde.

Výstavní podmínky pro teddy zde.

Přihláška zde.

Info k semináři nejen pro chovatele teddy králíčků zde.

 

 

OSLAVY DNE ZEMĚ - IV.Českolipská výstava morčat společně s I. speciální výstavou Teddy králíčků 

     

 V rámci oslav Dne Země dne 25. 4. 2009, proběhla také IV. Českolipská výstava morčat a I. speciální výstava zakrslých teddy a teddy beránků. Organizátory ovlav bylo Občanské sdružení Na větrné hůrce a ZO ČSCH Česká Lípa. Celý den proběhl pod záštitou a za podpory města Česká Lípa.

A nyní již k proběhlým akcím, které se uskutečnili v tento den.

První z nich byla, v českolipské hale již tradiční, výstava morčat. Letošní výstava byla z našeho pohledu velice zdařilá. Celý název výstavy byl 4. Českolipská výstava morčat a 1. Speciální výstava zakrslých teddy a teddy beránků, a tak se spolu s morčátky vystavovali i teddy králíčci, kteří se sešli také v hojném počtu. Morčat bylo více jak 220 ve standardu A a 40 ve standardu B, mazlíčci ve standartu C také měli své zástupce a tudíž i posuzovatelů bylo více, celkem 4. Mazlíčky posuzovala adeptka na posuzovatele Lenka Turnerová, standard A a B si rozdělili Andrea Kroftová, Petra Mydlářová a Petr Tejml, který zároveň bděl nad všemi výsledky a vyřizoval případná nedorozumění.

Návštěvnost byla již od samého rána velice početná a s dalšími hodinami přicházelo stále více lidí a hlavně dětí. K vidění byla nejenom morčátka, ale i již zmínění tedíčci, normální králíci, drůbež, holubi, činčily, osmáci, pískomilové a venku se v ohrádce pásly dvě kozy a dvě ovečky. Expozici drobných hlodavců zajistilo českolipské muzeum v čele s paní Netolickou, která má v museu na starost ekologickou výchovu. Na naší akci zajistila pro zájemce chovatelskou poradnu. Sportovní stáj Chýle zajistila pro děti ježdění na koních, kteří přijeli již nasedlaní, část dne strávili vozením zájemců hlavně z řad dětí.

Pro dospělé byl připraven informační stánek s anketou a materiály k programu „Zelená úsporám“, zde se zájemci mohli dozvědět, jaké jsou podmínky čerpání peněz na zateplování nebo třeba pořízení solárních panelů či tepelného čerpadla. Petr Prokeš byl v průběhu celé akce ochoten poradit všem případným zájemcům o tyto dotace.

Den byl pro nás pro všechny velice náročný, ale celkově lze říci, že vyšlo vše, co vyjít mělo a mnozí návštěvníci si odnášeli i malého chlupatého kamaráda s sebou domů, jak napsala ve svém hodnocení výstavy Michaela Králíčková, která je členkou ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců. Jediným zádrhelem bylo to, že se výstava protáhla o nějaký čas. Z části to byla naše chyba, z které se do příště poučíme, ale z části také vystavovatelů, kteří nejezdí včas a i díky nim vše začíná pozdě. Jak napsala Míša: „Je to nefér kvůli ostatním, kteří vstávají včas a dojedou ve stanovený termín, kdyby to tak dělali všichni, nezačne se nikdy“.

Další část výstavy shrnula paní Šmrhová, tato část představovala historicky 1. speciální výstava pro dosud neuznaná plemena Zakrslý teddy a Teddy beránek. Zvířata posuzoval př. Jindřich Šíp, předseda Klubu chovatelů zakrslých králíků a současně posuzovatel ČSCH a čestný člen Klubu přátel Zakrslých teddy. Předvedená zvířata byla posuzována v rámci novošlechtění, tedy s vypsáním předností a vad a konečným hodnocením, tak jak bylo již předem deklarováno. Počet přihlášených Zakrslých teddy (ZT) byl 49 a Zakrslých beránků (TB) 3. Protože klub již delší dobu na svých stránkách předkládá svoji snahu o jednobarevné ZT a rozdělení barev ZT dle výchozích plemen (viz vzorník ZT uveřejněný na webu) bylo třeba zvířata posoudit i z hlediska barvy, jak je to v souladu s požadavky ČSCH.

 

Posuzování zvířat bylo veřejné, což bylo velmi příjemné a p. Šíp se na předvedených jedincích pokusil všem zúčastněným ukázat, co vše je třeba na jedincích zařazovaných do chovu sledovat a na co si u ZT a TB dát pozor tak, abychom se v chovu těchto plemen ubírali tím správným směrem.

Hlavní body, na základě kterých jsme se s posuzovatelem dohodli, že bude třeba mírných úprav ve Stávajícím návrhu standardu plemene Zakrslý teddy, se pokusím ve stručnosti uvést. 

První věcí, o které jsme diskutovali bylo, že je třeba do budoucna zvířata tetovat (jednoznačně zvíře označit tak, aby byly vyloučeny jakékoli záměny), což by se prozatím dělo pouze u zvířat chovatelů zařazených do programu novošlechtění a těch chovatelů, kteří by o to měli zájem. Zvířata dosud jsou označována pouze jménem.

Dalším problémem bylo, že ZT má stále nejednotně označované barvy, jako příklad uvedu např. na přilášce uvedenou barvu oranž se znaky či čoko s bílou. Takto uvedené barvy se neslučují se Vzorníkem plemen a je třeba je uvést do souladu, což je v zájmu každého chovatele uvádět barvy tak, aby odpovídaly skutečnosti.

V pozici 2 (tvar) byly nejčastějším problémem vystouplé hrboly kyčelních kostí, které byly až na pár výjimek přítomné u všech předvedených zvířat. U některých byly hrboly kyčelních kostí mírné, u některých ještě více patrné. K tomuto velmi častému problému u ZT by bylo velmi vhodné k ZT přikřížit jiné plemeno a přitom klást důraz na výběr konkrétního jedince tak, aby jeho kyčle skutečně odpovídaly co nejvíce standardu.

Tvar těla. Jak p. Šíp konstatoval, předvedená zvířata vykazují velký posun dopředu od posledního uskutečněného semináře (uskutečněný pod patronací Zuzany Hodové, CHS Teddy Club), kde byla předvedena některá dlouhá a velká zvířata, nyní byla předvedena zvířata odpovídající v typu, tedy kratší, zavalitější tělo a i lépe utvářená hlava.

Problémem stále zůstává délka uší. I v tomto směru je třeba respektovat standard ZT, kde je uvedena optimální délka uší v rozpětí 5 – 5,5 cm a snažit se délku uší ustálit v tomto rozmezí. Tomuto parametru vyhovělo však minimum předvedených králíčků, ale samozřejmě, v situaci, kdy se teprve snažíme o vyšlechtění plemene ze současných ZT je tolerovatelná délka uší do 7 cm. Jedinci s delšíma ušima by neměli být zařazováni do dalšího chovu.

Co bylo rovněž třeba ujasnit a bylo pro nás dalším významným bodem, byla struktura srsti, neb u ZT obecně převládá (a potvrdilo se to i na předvedených jedincích) srst typu angora, která má sklon k zacuchávání a je na údržbu poměrně složitá. Trend v chovu ZT ale bude spíše ten, preferovat a nadále upevňovat v chovu srst typu liščí (tedy větší počet pesíků než je tomu u angory) do té míry, aby bylo možno docílit snadnější údržby srsti bez nepříjemného zplstnatění, zejména na problémových partiích (pod krkem, u ocasu, na břiše apod). Na výstavě byli předvedeni i jedinci právě s touto kvalitou srsti. Rovněž jsme diskutovali o délce srsti u ZT, která, pokud dosahuje již 10 cm je již příliš dlouhá a je častá právě u jedinců s typem srsti angory, proto bude v souladu se standardem plemene považována za optimální délka srsti 5 – 8 cm. Srst by měla být na těle vyrovnaná, tedy ne kratší na hřbetě a delší ve spodní části těla, jak to v praxi často vidíme (u mnoha ZT nejde o problém s přelínáváním ale o trvalý stav). Dalším bodem týkajícím se srsti bylo upozornění pro chovatele, že to, jaká je vlastně srst u ZT a TB nepoznáme ve třech či čtyřech měsících věku jedince, ale opravdu daleko později, troufám si uvést nejlépe až po prvním roce života (nejdříve však po sedmém měsíci věku). Pokud tedy Vám přijde, že Váš pětiměsíční králíček nevyhovuje v srsti nezoufejte, kvalita srsti se s jeho věkem ještě pozmění a opravdu lze spolehlivě posoudit až ve výše uvedeném věku a ne dříve. Na výstavě bylo předvedeno hodně mláďat ve věku 3, 4, 5 měsíců, na kterých bylo vidět, že srst se ještě hodně změní.

Co se týká plemenných znaků, jedním z typických pro ZT je čelenka (závoj srsti přes oči, který je vyžadován), trochu jako problém se ukázalo delší osrstění uší, které je typické spíše angory, ale v současném návrhu standardu je uvedeno jako žádoucí. Protože se však jedná o plemenný znak typický pro angory, bude třeba upravit standard u ZT tak, aby byla v budoucnu požadována nejvýše polodlouhá srst na uších, nikoli dlouhá (vlající „fáborky“ na uších, přestože jsou krásné, jsou plemenným znakem výše zmíněných u angor).

Problémem u mnoha ZT obecně (a na výstavě se to opět potvrdilo) byl problém s barvou očí a drápů. Jedná se především o klínky v očích, které můžeme přirovnat k dvoubarevnému oku jedince. Přitom oko musí být vždy jednobarevné (obě oči stejně barevné, barva očí musí odpovídat barvě očí výchozích plemen), pokud je např. hnědé s částečným modrým zbarvením často ve tvaru klínku, jedná se o výše uvedenou vadu, která je bohužel velmi dědičná a je opravdu lepší vyřadit zvířata z chovu, pokud se u nich oční klínky objeví (vada se nemusí objevit nutně objevit u potomků, ale projeví se mnohdy až v dalších generacích).

S drápy se situace ukázala býti taková, jakou jsme předpokládali, tedy, že u barevných rázů, jako je červená či modrá se objevují jako nepřípustná vada bílé drápy. Do budoucna je třeba pracovat i na tomto.

V souhrnu lze říci, že pro budoucí novošlechtění se jako nejperspektivnější jeví barva bílá (s modrýma očima). Rovněž pro novošlechtění lze doporučit barvu černou a modrou. Problematická je a i nadále bude barva červená, která je ale líbivá a má své skalní obdivovatele, proto bude i tato barva zařazena do programu novošlechtění. Hodně se diskutovalo i o líbivé holanské kresbě, pokud má ale odpovídat standardu, je opravdu velmi náročná a nejpracnější z možných zvolených variant. Jak se potvrdilo na výstavě, dosáhnout předpisové holandské kresby je pracné obecně (tím spíše u ZT) a předvedení jedinci plemene ZT na této výstavě náročná kritéria nesplňovali, přestože to co se na výstavě předvedlo lze považovat za to nejlepší, co momentálně máme.

Úkolem posuzovatele ČSCH dle pravidel pro novošlechtění je posoudit každého jedince dle jednotlivých pozic a celkově ho zhodnotit. Jak mohl předpokládat ten, kdo situaci u ZT dobře zná, výrokem u většiny jedinců bylo: Novinka dalšího chovu neschopná. Tento výrok mohl znít poněkud krutě k vystaveným jedincům, protože, jak jsem již uvedla, na této výstavě se předvedlo prakticky skoro to nejlepší co máme a na čem mnozí z nás usilovně pracují, ale, tento výrok má své opodstatnění a v žádném případě si neklade za cíl kohokoli od chovu ZT odradit. Jedná se ale o to, že ZT jsou kříženci a jako takoví mají četné vady, které jsou přípustné (např. mírné hrboly kyčelních kostí, mírně delší ucho, kratší čelenku apod), ale jak víme bohužel i vady nepřípustné (z hlediska posuzování v souladu se standardem) a jím jsou např. bílé drápy a bílé skvrny po těle u červeného ZT, rovněž to, že barva či kresba neodpovídá standardu a takového jedince není možné pro posuzovatele ČSCH posoudit jinak než opravdu výše zmíněným výrokem. Nicméně pro nás, chovatele ZT je třeba toto posouzení brát pouze jako orientační, jako ukázkové pro nás, abychom věděli jakým směrem se v chovu ubírat, kudy vede cesta a kudy cesta nevede. O to se na této výstavě jednalo. Ukázat cestu těm, kteří po ní chtějí jít a šlechtit plemeno k jeho uznání. Druhou možností je tak neučinit a produkovat nadále krásné králíčky křížence, ale i s tím, že pokud to bude dělat ten, kdo šlechtění nerozumí budou mít množství vad (vystouplé kyčle, dlouhé uši, oční klínky, rozštěp pyje), které se budou do chovu dále zařazovat, upevňovat, šířit se na další generace, rovněž z exteriérového hlediska se při chovatelské nerozvážnosti nedosáhne žádného pokroku, spíše úpadku. A proto je zde vlastně Český svaz chovatelů (ČSCH), který šlechtitelství vedené správným směrem zašťiťuje a podporuje a je vlastně jakýmsi garantem kvality, serióznosti a odbornosti chovatelů, které sdružuje. To je hlavním důvodem, proč být členem ČSCH.

„Velký dík za organizaci celého dne patří Janě Prokešové, která byla pořadatelkou celé akce. Ještě jednou děkuji panu Šípovi, za jeho ochotu nám v naší snaze pomoci, poradit a podpořit nás. Velký dík patří také panu Sirotkovi a p. Kulandovi, kteří svoji pomoc rovněž otevřeně nabídli a podpořili nás v naší snaze založit oficiální Klub chovatelů Zakrslých teddy a Teddy beránků, který bude fungovat pod záštitou ČSCH“: napsala paní Iva Šmrhová místopředsedkyně klubu zakrslých teddy králíčků.

Děkuji moc paní Šmrhové za shrnutí výstavy teddíků a uvedu ještě výsledky za morčata i za králíčky:

 

Plemeno

Jméno morčete

Vystavovatel

1. Nejlepší

Alpaka

Olinka od Zlaťáka

Turnerová Lenka

2. Nejlepší

Alpaka

Fanfán Čtyřlístek

Šohajová Ilona

1. Nejlepší

Americký crested

Vendeta Cavia Bohemia

Vítková Denisa

2. Nejlepší

Americký crested

Roy Elegans

Mohelská Ilona

3. Nejlepší

Americký crested

Barbara Cavia Bohemia

Vítková Denisa

1. Nejlepší

Americký teddy

Pandora od Evelíny

Dýnková Eva

2. Nejlepší

Americký teddy satén

Patricia Kvik z Rychnova

Dobiášovský Jiří

3. Nejlepší

Americký teddy

Mischel Syrinx

Lochmanová

1. Nejlepší mladý

Anglický crested

Yahoo Cavia Bohemia

Vítková Denisa

2. Nejlepší mladý

Anglický crested

Melisa z Alexandrie

Brišová Veronika

3. Nejlepší mladý

Anglický crested

Vico von Karolas-Tierwelt

Hochová Miroslava

1. Nejlepší dopělý

Anglický crested satén

Yesabelle Cavia Bohemia

Vítková Denisa

2. Nejlepší dospělý

Anglický crested

Wesendorp´s Baila

Vítková Denisa

3. Nejlepší dospělý

Anglický crested

Fantomas Cavia Bohemia

Vítková Denisa

1. Nejlepší dospělý

Coronet 

Caramel Šmudla

Jandová Michaela

2. Nejlepší dospělý

Coronet 

Klam Anovy

Trojanová Silvie

3. Nejlepší dospělý

Coronet 

Little Lexis am Walde

Třísková Dana

1. Nejlepší mladý

Coronet 

Chantal von der alten Bahn

Jačková Štěpánka

2. Nejlepší mladý

Coronet 

Kylie Jezerka

Králíčková Michaela

3. Nejlepší mladý

Coronet 

Qinna Chupáček 

Procházková Petra

1. Nejlepší dospělé – vítězné morče výstavy

 

Hladké

Engela Cavia Bohemia

Vítková Denisa

2. Nejlepší dospělé

Hladké

Lovetannen´s Mia

Lisá Noemi

3. Nejlepší dospělé

Hladké

La Belle Pod Stránskou skálou

Vítková Denisa

1. Nejlepší mladé

Hladké

Otylka od Doubravky

Roučová Barbora

2. Nejlepší mladé

Hladké

Cambridge od Letohrádku

Lisá Noemi

3. Nejlepší mladé

Hladké

Lexx Savonnier

Mydlářová Petra

1. Nejlepší dospělý

Merino

Miss Marple am Walde

Jačková Štěpánka

2. Nejlepší dospělý

Merino

Rondo od Marfušky

Třísková Dana

1. Nejlepší mladý

Merino

Kiára Modrá Orchidea

Veselá Veronika

1. Nejlepší dospělý

Peruánec 

Zailor z Westminsteru

Tejml Petr

2. Nejlepší dospělý

Peruánec 

Ghania Metropol

Tejml Petr

1. Nejlepší mladý

Peruánec 

Pachama Snowball

Tejml Petr

2. Nejlepší mladý

Peruánec 

Pachama Snowflake

Tejml Petr

1. Nejlepší

Rex

Hardy v.d. Schonen Weide

Mašková Jana

1. Nejlepší

Rozeta

Estetika Long Meadows

Turková Jitka

1. Nejlepší mladý

Skinny

Angel od Kazbundy

Havlínová Anna

2. Nejlepší mladý

Skinny

Briliant z Podlesí

Valešová Eva

1. Nejlepší dospělá

Šeltie

Nailing natty Noe lam Walde

Třísková Dana

2. Nejlepší dospělá

Šeltie

Waloia Cavia Ania

Havlínová Anna

3. Nejlepší dospělá

Šeltie

Chipsy Na Jezerce

Dolejšová Renata

1. Nejlepší mladá

šeltie

Leontýnka Jezerka

Králíčková Michaela

2. Nejlepší mladá

šeltie

Maybe Jezerka

Králíčková Michaela

1. Nejlepší dospělý

Švýcarský teddy

Inuk of colour Phantoms

Dobiášovský Jiří

2. Nejlepší dospělý

Švýcarský teddy

Artena Kvik z Rychnova

Dobiášovský Jan

1. Nejlepší mladý

Švýcarský teddy

Letisha Kvik z Rychnova

Dobiášovský Jan

1. Nejlepší

Texel

Olympie Aciášek

Bělinová Lucie

2. Nejlepší

Texel

Panter Štěchovický poklad

Filipová Monika

3. Nejlepší

Texel

Rumeček z Doubí

Raušová Aneta

1. Nejlepší

lunkarya-peruánec

Dáša v.d. Badische Langhaarzwerge

Lochmanová

2. Nejlepší

Lunkarya-peruánec

Urias z Výsluní

Kalná Veronika

1. Nejlepší mazlík

Švýcarský teddy

Infinity Kvik z Rychnova nad Kněžnou

Prachřová Michaela

2. Nejlepší mazlík

Hladké

Myšpule

Hačecká Dana

3. Nejlepší mazlík

Merino

Orchidej Pampeliška

Dolejšová Renata

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší

králík výstavy

Rozinka z Výsluní

Prokešová Jana

1.nejlepší

mladý samec

Wizard z Horeckých vrchů

Prokešová Jana

1. nejlepší

mladá samice

Virginie z Horeckých vrchů

Prokešová Jana

2. nejlepší

mladá samice

Zoya Acro-teddy´s

Podzemská Jarmila

3. nejlepší

mladá samice

Urschula z Owlery

Jašová Veronika

4. nejlepší

mladá samice

Cácorka z Ráje

Krajská Libánská Linda

Nejlepší

samec

Tedýsek z Drinopolu

Zralíková Hana

Nejlepší

samice

Xénie z Drinopolu

Lešová Radka

Nejleší

samec beran

Kulíšek z Owlery

Adamíková Petra

Nejlepší

mladá samice beran

Latte Macchiato Tinchen´s

Podzemská Jarmila

 

Na prvním místě moc děkuji těm, kteří akci pomohli zabezpečit po finanční stránka a to městu Česká Lípa za finanční podporu oslav Dne Země, firmě Apetit a firmě J.Kosťun a L. Netolický FARMAPOL za krmivo pro zvířata, chovatelské stanici Acro-teddy´s za krásné poháry a Státnímu fondu životního prostředí za podporu kampaně na získávání dotací z programu „Zelená úsporám“. Moc děkuji všem, kteří se na přípravě i chodu výstavy podíleli, hlavně přátelům z ČSCH ZO Česká Lípa, kteří připravili celý areál a zajistili pořadatelskou službu po celý den výstavy, členům Klubu přátel zakrských teddy i ZO chovatelů morčat a všem dalším, kteří pomáhali při výstavě a bez kterých by výstava vůbec nemohla proběhnout. Ing. Jana Prokešová členka ČSCH ZO Česká Lípa