Pozvánka členská schůze 2022

01.11.2022 12:13

Pozvánka na členskou schůzi Na větrné hůrce z.s., která se bude konat 29.12.2022 od 17 hodin. na adrese: Horní Libchava 181, 47111

 

Návrh programu:

  1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti
  2. Schválení programu
  3. Volba návrhové a volební komise
  4. Posouzení nákladů r.2021
  5. Schválení hospodářského výsledku za rok 2021
  6. Závěr
Těším se na viděnou
 
Jana Prokešová
předseda