Jezdecký klub

V současné době má naše občanské sdružení více než 50 členů. Jezdeckých závodů za náš klub se účastní ti členové, kteří jsou zkušenější jezdci a účastní se pravidelných skokových tréninků. Náš jezdecký klub je zaregistrován u ČJF regisrační číslo ME 0185 a u ČSTV. Všichni naši členové jsou úrazově pojištěni a máme také pojištění odpovědnosti za škody způsobené našimi koňmi.

 

Při docházce 1x týdně je cena 800 Kč za měsíc a při docházce 2x a vícekrát v týdnu je cena 1200 Kč za měsíc. Po předchozích zkušenostech prosím o zaslání platby na celé pololetí, při docházce 1x týdně 4000 Kč a při docházce 2x a vícekrát v týdnu 6000 Kč, měsíční platba je samozřejmě také možná, ale jen po předchozí domluvě. Číslo účtu je stejné 43-2855750287/0100, do zprávy pro příjemce prosím napište členské příspěvky a jméno dítěte. Stále platí to, že děti jsou úrazově pojištěni. Pojištěni jsou členové i koně také na odpovědnost za způsobenou škodu. Od pondělí do čtvrtka počítejte s časem kroužku od 15 – 18 hod. Ať se děti snaží chodit na 15 hodinu, hlavně v zimním čase, ať vše stihneme za světla. Čas je přizpůsoben počasí v zimě hlavně světlu v jarních a letních měsících končíme později a v zimě kolikrát už třeba i v 16.30. Děti mohou chodit i o prázdninách a svátcích v tyto dny může být kroužek i dřív.

 

Platbu prosím proveďte až po potvrzení přijetí do kroužku, do zprávy pro příjemce prosím uveďte přijímení dítěte. Číslo účtu našeho občanského sdružení je 43-2855750287/0100.


 

Prosím o vyplnění přihlášky https://docs.google.com/forms/d/1Gq5cJh_J77hAtUg4_Z9wMv004YANK8CPxhily5DIJe8/edit?usp=sharing