Pozvánka na členskou schůzi 2021

05.04.2021 12:18

Pozvánka na členskou schůzi Na větrné hůrce z.s., která se bude konat 23.5.2021 od 17 hodin. na adrese: Horní Libchava 181, 47111

 

Návrh programu:

 

  1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti
  2. Schválení programu
  3. Volba návrhové a volební komise
  4. Volba předsedy spolku
  5. Závěr
Těším se na viděnou
 
Jana Prokešová
předseda